Samarbetspartners

Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB

 

 

Våra Samarbetspartners

 

Tri Psykologi presenteras här genom utdrag ur deras egen hemsida

 

"Att förstå något som ännu inte blivit förstått

Vi arbetar utifrån ett modernt dynamiskt genusteoretiskt koncept, vilket innebär att uppgifterna t.ex. psykoterapi eller handledning fokuseras kring några avgörande aspekter. De utvalda aspekterna representerar en helhetssyn på människan, tillsammans med det för individen unikt personliga.

 

Ingen människa kan leva om sitt liv eller börja om från början, utan har att utifrån sin levda erfarenhet hantera sitt liv i relation till sig själv och andra. Det handlar om de erfarenheter som ännu inte är förvärvade eller de ”glömda”, som ger upphov till en känsla av att ”springa runt i ett ekorrhjul” eller att ”stå och stampa på samma fläck”. Här kan vi hjälpa till oavsett om känslan av stillastående uppträder inom en enskild individ, organisation, arbetsgrupp eller inom ett företag.

 

Vi kan även hjälpa till med vidareutveckling av genomförandet av arbetsuppgifter t.ex. handledning, kurser och att hjälpa arbetsgrupper till en kontinuerlig kreativ förändringsprocess."

 

Texten tagen från Tri Psykologi hemsida.

Kontakta Tri Psykologi på tel: 031 70 10 888 eller e-post: info@tripsykologi.se

Margaretha Drougge, Vasastadens Psykologmottagning, Göteborg, är leg psykolog och leg psykoterapeut. Hon är Skogsfamiljens samarbetspartner för terapier vad avser relations-, samlevnads- och sexualrelaterade problem. Margaretha har arbetad med Kriminalvårdens klienter avseende sexuella problem i 15 år och utbildats i tidigare versioner av ROS. För Skogsfamiljens klienter kombineras den individuella psykoterapi som ofta behövs med tillämpliga delar av ROS-programmet.

 

 

 

Konsultläkare i psykiatri: Överläkare, specialist i psykiatri, Lars Eriksson, SU Gråbo, Göteborg. Lars har varit konsultläkare för Skogsfamiljen sedan starten 1991.

 

Vår samarbetspartner inom utbildning av personal och för traumaterapi och psykoterapi

Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB, Bråten 4, 441 94 Alingsås

 

0322-91012, 0702-907142 skogsfamiljen@swipnet.se

Copyright © All Rights Reserved