Missbrukare med PTSD

Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB

 

Traumatiserade med missbruk

Bland "missbrukare" finns en stor andel personer som blivit utsatta för våld, tidigare eller senare i livet. Det är mycket vanligt att svårigheten för t ex socialtjänsten att skilja mellan traumaitiserande våld och annat våld, medför risk för felaktiga behandlingsinsatser, inte minst för att klienten själv inte kan uttala sina behov.

Våldsutsatta/traumatiserade använder ofta droger som en självmedicinering. Dessutom "söker" de sig till "faran" vilket ger en upplevelse av kontroll. Eftersom de ofta, utifrån sett, anses ha "valt" leva ett liv med missbruk och kriminella värderingar, har man heller inte reflekterat över följderna av trauma.

 

Det ursprungliga traumat är alltså bakgrunden till missbruket/självmedicineringen. Att då i en behandling enbart fokusera på missbruket blir bortkastat om inte traumat blir behandlat.

 

Den traumatiserade missbrukaren har kanske gått igenom behandling efter behandling utan bestående resultat. Han kanske har fått en eller flera diagnoser som ett uttryck för de symtom han visar. I själva verket har ursprunget till diagnosen aldrig kunnat klarläggas eller så har kunskapen om bakgrunden/traumat fallit i glömska. Traumaterapier förutsätter vidare drogfrihet vilket den drabbade inte har förmåga att upprätthålla utan starkt stöd och skydd.

 

Oidentifierade trauman är vanliga inom missbruksproblematik. Detta är ofta skälet till att problemen inte blir lösta eftersom "vanlig" missbruksbehandling inte tar hänsyn till de speciella bemötande som en traumatiserad person behöver för att kunna bli behandlad.

 

Sedan nittiotalet har vi också arbetat med klienter som har relationsproblem/sexualrelaterade problem/relationsvåld. Det förekommer att traumatiserade själva begått övergreppshandlingar vilket i sig inte ändrar behovet av traumabehandling, även om det är komplicerande. Vi har bland annat samarbetat med kriminalvårdens terapeuter samt erbjudit t.ex. en individuell Relations- och Samlevnads-behandling enligt ROS-programmets mening.

 

 

Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB, Bråten 4, 441 94 Alingsås

 

0322-91012, 0702-907142

 

skogsfamiljen@swipnet.se

Copyright © All Rights Reserved