Målgrupper och behandlingsalternativ

Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB

Individuell behandling

 

Skogsfamiljen tar emot vuxna män i åldrarna över 18 år.

 

Skogsfamiljen är inriktad mot mer komplicerade behandlingar där uthållighet och individuell behandling är nödvändigt samt där skyddsbehovet är viktigt.

 

Våra klientgrupper behöver småskalighetens möjlighet till känsla av kontroll och möjligheten att avvika i behov och beteende utan att detta leder till utsatthet.

 

En småskalig miljö innebär att gruppen som maktfaktor kan begränsas till förmån för de individuella behoven.

 

De boendes möjlighet till utveckling kräver trygghet, lugn och ro utan överaskningar och individuellt bemötande som förhåller sig efter svårigheter och tidigare upplevelser.

 

Samsjuklighet och dubbla diagnoser

Dubbeldiagnoser är ett begrepp som under nittiotalet blev ett uttryck för en blandning av psykiska diagnoser och missbruk. Det innebär oftast att klienten har ett psykiatrisk vårdbehov vid sidan av behandling mot missbruket och att det därför krävs en behandlingsmiljö där de psykiska behoven kan tillgodoses och att det finns ett skyddsbehov för klienten i förhållande till omgivningen.

 

Missbrukare med PTSD/Trauma

Oidentifierade trauman är vanliga inom missbruksproblematik. Detta är ofta skälet till att problemen inte blir lösta eftersom "vanlig" missbruksbehandling inte tar hänsyn till de speciella bemötande som en traumatiserad person behöver för att kunna bli behandlad.

 

Fokuserad Korttidsbehandling

Behandlingen vänder sig till motiverade klienter som redan från början har tankar kring sina behov, dvs är väl motiverade. Dessa tankar kan vara knutna till ett centralt problemområde i klientens liv.

 

 

Ladda hem info blad

 

 

 

 

Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB, Bråten 4, 441 94 Alingsås

 

0322-91012, 0702-907142 skogsfamiljen@swipnet.se

Copyright © All Rights Reserved