Korttidsbehandling

Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB

 

Tidsbegränsad missbruksbehandling

- Fokuserad Korttidsbehandling

Fokuserad korttidsbehandling är ett tidsbegränsat alternativ till vanlig missbruks-behandling. Den lämpar sig väl för klienter som behöver små och lantliga miljöer och behöver en starkt individualiserad behandling.

Behandlingen vänder sig till motiverade klienter som redan från början har tankar kring sina behov, dvs är väl motiverade. Dessa tankar kan vara knutna till ett centralt problemområde i klientens liv. En formulering av detta föreslås av behandlaren, accepteras av klienten och bildar fokuseringen. Denna fokusering kommer att utgöra en ram för en behandlingsallians.

Genom att behandlingen från början skall vara tidsbestämd, kommer fokuseringen att vara nödvändig. Meningen är att inom ett avgränsat livsområde snabbt kunna identifiera klara framsteg. Därifrån får klienten en egen bas att själv efter behandlingstiden fortsätta sitt förändringsarbete inom övriga livsområden.

För Skogsfamiljens behandlingsarbete innebär den fokuserade korttidsbehandlingen en koncentration kring dels individuella samtal och dels kring hur individen påverkar miljön den vistas i och omvänt hur individen påverkas av miljön. Samtidigt pågår förberedelser för utslussningen, d.v.s. hur livet skall se ut efter behandlingstiden.

Under behandlingstiden förväntas klienten deltaga i individuell fokuserad korttidsterapi för extern psykoterapeut omfattande mellan 10 - 30 gånger (1 timma / vecka).

Behandlingstiden bedöms inte kunna vara under 6 månader och inte överskrida 12 månader. Härutöver skall mellan tre till fem uppföljningsträffar planeras som en del av utslussningen. Lämpligtvis med två veckors mellanrum och med uppdragsgivaren närvarande.

För uppdragsgivaren innebär behandlingsformen att denna blir en del av trepartsrelationen med klienten och behandlingshemmet som övriga parter, att uppföljningsmöten sker minst en gång per månad samt en aktiv medverkan till en väl förberedd utslussning, som syftar till att lösa frågor om boende och ekonomi samt en planering av behövligt nätverk, eventuella andra framtidsplaner, öppenvård etc.

Ladda hem info blad

Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB, Bråten 4, 441 94 Alingsås

 

0322-91012, 0702-907142

 

skogsfamiljen@swipnet.se

Copyright © All Rights Reserved