Historik

Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB

 

 

Kort Historik

 

1982 började vi arbeta som ett familjehem för klienter med psykiska och sociala problem

 

1991 startades Skogsfamiljen (HVB-Hem) som vilar på psykodynamisk grund. Psykoterapeuter och konsultläkare blev våra samarbetspartners plus 2 externt anställda.

 

1994 startade vi ett utbildningsprogram för föreståndaren som 2001 ledde fram till bl a Steg 1-utbildning. Detta program följdes upp med kurser och utbildningar inom missbruksbehandling, relations-relaterade problem, korttidsterapi, traumabehandling, mm

 

1999 tillkom Skogskollektivet. En enhet för långsiktiga vårdbehov. Skogskollektivet blir ofta ett lämpligt alternativ när klientens situation stabiliserats men att behandlingsbehov kvarstår.

 

2000 påbörjades handledning för personalen med Bill Mattsson (GPI). Denna handledning fortsatte till 2006 då den togs över av Eva Forsberg (Tri-Psykologi).

 

2008 Fokuserad korttidsbehandling introduceras. Hela personalgruppen påbörjar kompetensutvecklande utbildning i missbruksbehandling.

 

2010 Hela personalen påbörjade en ett-års kurs i traumabehandling. Samarbete inleds för att utveckla utslussning och eftervård.

 

2011 En viss reducering av verksamheten genomfördes såväl vad avser lokal, personal och antal placerade, samtidigt med en koncentration kring svårbehandlade klienter och ytterligare konsolidering av kompetensen.

 

2013. Steg 1 utbildning påbörjas för 2 medarbetare.

 

 

I vår huvudbyggnad finns det tillgång till bl a TV-rum och data-rum.

Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB, Bråten 4, 441 94 Alingsås

 

0322-91012, 0702-907142 skogsfamiljen@swipnet.se

Copyright © All Rights Reserved