Dubbla eller flera diagnoser

Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB

 

Samsjuklighet eller dubbla diagnoser

Vi vänder oss i första hand till klienter med sociala och psykiska problem som resulterar i drogmissbruk, kriminalitet och andra problem och/eller personer som genomgått flera behandlingsförsök utan framgång. Personer vars problem inte sällan hamnar mellan socialtjänst och psykiatri. Målgruppen är ofta ansedd som svårbehandlad och kan bland annat kännas igen på att den klarar inte att vara på större enheter eller i starkt strukturerade sammanhang.

 

Primära tillstånd: Personlighetsstörningar och funktionsbrister, Asperger, ADHD, Biopolär sjukdom och andra tillstånd diagnoser. PTSD, Komplext Trauma, Även med lättare utvecklingsstörningar.

 

Sekundära Problem: Missbruk av alkohol, droger eller mediciner samt andra beroendeproblem, kriminalitet, asocialt beteende, relations- eller sexualrelaterade problem, isolering och impulsivitet, socialt utanförskap m.m.

 

Män som (ett eller fler alternativ):

Som missbrukar helt eller delvis som självmedicinering - för sitt mående

Som har eller har haft psykiatriska vårdbehov

Som dessutom har domar av varierande slag och blivit föremål för kriminalvård

 

Män med (ett eller fler alternativ):

Med blandmissbruk

Med flera misslyckade behandlingsinsatser bakom sig

Med LVM-åtgärder eller LVM-utredningar som inte givit långsiktigt resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägg in mer text här - ändra bilder m.m.

 

 

 

Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB, Bråten 4, 441 94 Alingsås

 

0322-91012, 0702-907142

 

skogsfamiljen@swipnet.se

Copyright © All Rights Reserved